Fő tevékenységünk:
Létesítményi tűzoltóság megszervezése és működtetése


Fő tevékenységünk a veszélyes ipari üzemek létesítményi tűzoltóságainak megszervezése és működtetése, melynek keretén belül napi 24 órás tűzoltói ügyeletet biztosítunk tapasztalt és elismert tűzoltó gárdánkkal. Az ügyelet keretén belül ellenőrizzük a tűzveszélyes tevékenységek előírás szerinti munkálatait, műszereink segítségével gázkoncentrációt mérünk a különböző munkafázisok során. Segítséget nyújtunk természeti csapás, baleset, káreset, rendellenes technológia folyamat, műszaki meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása esetén, ezen tevékenységünk során legfontosabb feladataink az emberélet, a testi épség, és az anyagi javak védelme. Amennyiben tűz keletkezik akkor a lehető leggyorsabban megkezdjük a tűz oltását, a veszélyeztetett személyek mentését, a tűz terjedésének megakadályozását, az anyagi javak védelmét, és a szükséges biztonsági intézkedések megtételét, továbbá a tűz közvetlen veszélyének elhárítását.Tevékenységünk közé tartozik a tűzmegelőzés, mely számos mérnöki, kivitelezői, ellenőrzési és adminisztratív feladatot foglal magában. Cégünk nagy hangsúlyt fektet a törvényi szabályozások betartására ezért megfelelően képzett és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberekkel látjuk el ezeket a feladatokat. A felülvizsgálat és karbantartás során biztosítjuk a személyi feltételeket. Csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező dolgozónk végzi a munkálatokat. A felülvizsgálatokat és karbantartásokat végző dolgozóink munkaköri leírással rendelkeznek. A vizsgálatok ideje alatt biztosítjuk a tűzjelző központ, valamint a tüzivíz szivattyú gépház felügyeletét, kezelését. A megfelelő kommunikáció biztosítása érdekében modern, a kor követelményeit kielégítő hírközlő berendezésekkel rendelkezünk. Folyamatosan kapcsolatot tartunk a vizsgálat ideje alatt a létesítmény területén működő létesítményi tűzoltósággal és a portaszolgálattal. A munkavégzés ideje alatt az esetlegesen bekövetkező téves jelzéseket riasztásokat folyamatosan kezeljük. A napi munkák megkezdésekor, valamint annak befejezését követően értesítjük az érdekelt társszervezetek, üzemrészeket, létesítményi tűzoltóságot és a portaszolgálatot. A felülvizsgálat és a karbantartás tapasztalatait jegyzőkönyvben rögzítjük.A felülvizsgálat és karbantartás lebonyolítása során biztosítjuk a tárgyi feltételeket is. Minden munkát végző személy részére megfelelő munka- és védőruházatot, illetve védőfelszerelést biztosítunk. Megfelelő hírközlő berendezés áll a munkatársaink rendelkezésére. Gázzaloltó berendezések indítójelének vizsgálatához, oltásvezérlő központok vizsgálatához megfelelő gyári mérőberendezéssel, illetve az érzékelők bebillentéséhez megfelelő spray illetve mágnessel rendelkezünk. A blader tankok habképző anyagának szintméréséhez megfelelő berendezéssel, a tesztágak működtetéséhez megfelelő csatlakozókkal illetve tömlőkkel rendelkezünk. A szivattyúk teljesítményének méréséhez megfelelő pontosságú manométerek, fordulatszámmérők, akkumulátor tesztek, savmérők, kombinált elektromos kézi műszerek is rendelkezésünkre állnak. A vizsgálatok során minden esetben arra törekszünk, hogy a tűzoltó rendszert a legrövidebb időn belül újra élesítsük.

Teljes körű építéstechnikai tűzvédelmet biztosítunk az építmények építészeti-műszaki tervezése során a tűzvédelmi műszaki kialakítást tűzvédelmi műleírásba, dokumentációba foglaljuk. Minden terv része a tűzvédelmi műleírás, dokumentáció. A dokumentációkat megfelelő szakértelemmel rendelkező személyek készítik, ezért ahol a tűzvédelmi szakhatóság igénybevétele szükséges az építési engedélyezési eljárás során ott a felelős tervező a tűzvédelmi szakértővel közösen készíti el a tűzvédelmi műleírást. A megfelelő szakértelmet a szakértővé válás garantálja. A tűzvédelmi szakértő az általa készített dokumentáció tartalmával szemben szakmai felelősséggel tartozik. Az általános alapelvek figyelembevételével történő tűzvédelmi tervezés a jogszabályban foglalt konkrét követelményektől adott esetben pozitív irányba eltérhet, és az alkalmazott műszaki megoldások s szakmai felelősség kérdésébe tartozik. Ahol a jogszabály taxatív követelményt nem támaszt ott az általános alapelveknek megfelelő egyedi műszaki megoldásokat tervezünk, illetve kivitelezünk.

A rendeltetésszerű és biztonságos használattal összefüggésben a felsoroltakon kívül több, a tűzvédelmet szolgáló berendezés, készülék, vezérlési rendszer működőképességéről, a védelem összhangjáról az építési folyamat befejezésekor próbával győződünk meg. Ezt azért szükséges hangsúlyozni, mivel az eredményes próbák megalapozzák az üzemeltető, a használó biztonságérzetét, másrészt arról nyújt képet, hogy a tűzbiztonsági koncepció helytállóan ítélte meg a rendeltetéssel, a tevékenységi körrel összefüggő veszélyhelyzetet és az erre kialakított védelem megfelelő, működőképes.Tevékenységünk során elkészítjük a különböző ipari létesítmények Tűzriadó és/vagy havária terveit, az elkészített tervek alapján évenként gyakoroltatjuk és a gyakorlatok eredményeit jegyzőkönyvben rögzítjük.Tevékenységünkhöz tartozik a tűzvédelmi szakvizsgáztatás, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezési tevékenység. Kiemelten a hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők, valamint az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását, vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó ipari és szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők tűzvédelmi szakvizsgáztatása és a tűzvédelmi szakvizsgáztatással összefüggő oktatásszervezési tevékenység.Cégünk az elmúlt három év nehéz gazdasági körülményei ellenére fejlődött, köszönhetően a kiváló szakember gárdának, a rendelkezésre álló modern technológiai gép- és eszközparkjának és a társaság innovatív szemléletű vezetésének.