ALAPVETŐ FELADATAINKTűzmegelőzés

"Könnyebb megelőzni, mint eloltani a tüzet"
A tüzek keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására, illetőleg a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására vonatkozó, a létesítés és a használat során megtartandó tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, hatósági érvényesítésére irányuló tevékenység.

Tűzoltás

Amennyiben bekövetkezett akkor a lehető leggyorsabban el kell végezni a veszélyeztetett személyek mentését, a tűz terjedésének megakadályozását, az anyagi javak védelmét, a tűz eloltása és a szükséges biztonsági intézkedések megtételét, továbbá a tűz közvetlen veszélyének elhárítását.

Műszaki mentés

Alapvetően a segítségnyújtás természeti csapás, baleset, káreset, rendellenes technológia folyamat, műszaki meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása, valamint az emberélet, a testi épség, és az anyagi javak védelme a legfontosabb feladat ezen tevékenység során.

Tűzvizsgálat

A tűzvizsgálat elsősorban a tűz keletkezési idejének, helyének és okának felderítésére irányuló tevékenység. Bár hatósági tevékenység, de minden esetben elvégezzük. A feladat előírásos sorerendje szerint elemezzük, intézkedési tervet készítünk és a végrehajtást ellenőrizzük.