A HérT Kft. profilja:

MunkavédelemMunkavédelmi szabályzat elkészítése
A munkavédelmi szabályzat összefoglalja az adott cégre vonatkozó
- munkavédelmi előírásokat
- az egyes helyzetekben való eljárásokat, melyeket egymásra építve, áttekinthetően és közérthetően közvetít a munkavállalók felé.

Mellékleteiben megtalálható:

- munkavédelmi nyomtatványok
- munkavédelmi besorolás
- vonatkozó munkavédelmi tennivalók
- létesítési követelmények
- tennivalók kritikus helyzetekben
- fontos telefonszámok, elérhetőségek
- egyéni védőeszközök használat rendjét, szabályozását
- foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok rendjét, szabályozását


Cégünk tapasztalata, hogy a munkavédelmi szabályzat komoly társa, segítője egy vállalkozásnak.

Munkavédelmi oktatás

A munkavédelmi oktatás célja, hogy a munkavállaló már a foglalkozás megkezdése előtt elsajátítsa, és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.


Cégünk különböző iparágakban eltöltött gyakorlati tapasztalatokkal a helyi munkavégzés sajátosságainak megfelelően kidolgozza vállalkozása számára a munkavédelmi oktatás tematikáját. A munkavédelmi oktatás gyakorlatot igénylő tevékenység, ezért elvégzését bízza ránk.

Egyéni védőeszközökEgyéni védőeszközök a fej, arc, (szem, hallás, légzés), kéz, láb vagy a teljes test védelmét ellátó eszközök, melyeket a felmerülő veszélyforrások alapján szükséges meghatározni.

A kockázatértékelés alapján megállapított veszélyforrásokat vagy azok szintjét a tevékenységek egy részénél nem lehet megszüntetni, vagy veszélytelen szintre csökkentetni, ekkor a munkavállalókat egyéni védőeszközzel kell ellátni.

Az egyéni védőeszköz juttatási rend, elméleti és gyakorlati szaktudást igénylő munkavédelmi és foglalkozás-egészségügyi szaktevékenység, ezért bízzon meg minket a feladat elvégzésével.

Kockázatértékelés

A munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására.

A kockázatértékelés elméleti és gyakorlati szaktudást igénylő szaktevékenység, ezért bízzon meg minket a feladat elvégzésével.

TűzvédelemA tűzmegelőzés minden természetes és jogi személy törvényben meghatározott kötelessége, így a munkáltató kötelessége is. Segítünk cégének a tűzvédelmi feladatok ellátásában.

Tűzvédelmi szabályzat elkészítése


Gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt 5-nél több munkavállalót foglalkoztatnak, illetve fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén, valamint a kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.

A munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy a gazdálkodó szervezettel kapcsolatba kerülők (külső munkavállalók, szállóvendégek stb.) a rájuk vonatkozó mértékben a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmát megismerjék.

A Tűzvédelmi Szabályzatnak tartalmaznia kell a következőket:

- tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai és kötelezettségei
- tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére
- valamint a finanszírozásra vonatkozó szabályok
- létesítmények, építmények, tűzszakaszok, illetőleg helyiségek,
- szabadterek, veszélyességi övezetek tűzveszélyességi osztályba sorolása és az azokra vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok, előírások,
- tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használat szabályok, előírások az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározása illetve előzetes egyeztetésre jogosult személyek felsorolása
- tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatok és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelmények,
- munkavállalók tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai,
- létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának, tagjai díjazásának szabályai

Cégünk elkészíti Tűzvédelmi Szabályzatát, Tűzriadó és Mentési Tervét.

A szabályzatok mellékleteit folyamatosan naprakészen tartjuk, és a jogszabályváltozások miatt szükséges rendszeres felülvizsgálatokat és szükség szerinti módosításokra javaslatot teszünk, illetve kérésre elkészítjük.

Medencék, tartályok (víztárolók) és egyéb vízforrások ellenőrzéseA hatályos jogszabályok

- félévenkénti felülvizsgálatot és
- ötévenként teljes körű felülvizsgálatot és nyomáspróbát ír elő.

A féléves felülvizsgálat során meg kell vizsgálni:
- az oltóvíz mennyiségét,
- az utántöltésre való szerelvények állapotát,
- a szívóvezeték állapotát
- a lábszelep működőképességét,
- fűtött víztárolók esetén a fűtési rendszer működőképességét

Az oltóvíz algásodásáról, iszaposodásáról, szivárgásról, a fémből készült tartályoknál a korrózió elleni védelem szükségességéről írásban kell értesíteni az üzemben tartásért felelős szervezetet.

Az ötéves teljes körű felülvizsgálat során el kell végezni:
- a víztároló tisztítását,
- a víztároló szerkezetének, szigetelésének szükség szerinti javítását,
- a szívóvezeték nyomáspróbáját,
- a tároló feltöltését, a szerelvények próbáját.

Cégünk ipari búvárokkal együttműködve végzi a felülvizsgálatokat.
Tűzoltó készülékek és tűzoltó vízforrások karbantartása

Ki végezheti el a tűzoltó készülék karbantartását?
1. jogosultsággal rendelkező karbantartó szervezet
2. érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy.

A készenlétben tartó feladatai:
1. A készenlétben tartó vagy a készüléket karbantartó szervezet legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék
- az előírt telepítési helyen van,
- rögzítése biztonságos,
- látható,
- magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható,
- használata nem ütközik akadályba,
- valamennyi nyomásmérő jelzése a működési zónában található,
- hiánytalan szerelvényekkel ellátott,
- plombája, karbantartást igazoló címkéje, zárópecsétje sértetlen,
- felülvizsgálata esedékes-e,
- állapota kifogástalan, üzemszerű.

Ha az ellenőrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik azok megszüntetéséről, a részben vagy teljesen kiürített tűzoltó készülékek újratöltéséről.
A helyszínen nem javítható, és a selejt tűzoltó készülékek pótlásáról gondoskodik.
A tűzoltáskor működésképtelen tűzoltó készülékeket bejelenti az OKF-nek.

Karbantartás

A karbantartás elvégzését a karbantartást igazoló címke és az OKF azonosító jel felragasztása jelöli, melyek a gyártó jelöléseit nem takarhatják el.
Ha a tűzoltó készülék ellenőrzését, karbantartását nem végezték el, az eszköz nem tekinthető üzemképesnek.

A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök


A közép és a teljes körű karbantartási ciklusidők tűrési ideje 2 hónap.
Alapkarbantartásnak nincs tűrési ideje!

A tűzoltó készülék típusa
Alapkarbantartás
Középkarbantartás
Teljes körű karbantartás
A tűzoltó készülék élettartama
Porral oltó, vizes oltóanyag-bázisú, habbal és vízzel oltó
1 év
5 és 15 év
10 év
20 év
Törőszeges porral oltó
1 év
15 év
10 év
20 év
Gázzal oltó
1 év
-
10 év
20 év
Valamennyi szén-dioxiddal oltó
1 év
-
10 év
a vonatkozó műszaki követelmények szerint
Az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülék
6 hónap
-
5 év
20 év, de legkésőbb 2014.12.31-ig
A szerelvényszekrények és tartozékainak ellenőrzése:
- félévenkénti felülvizsgálat,
- éves teljes körű felülvizsgálat,
- ötévenkénti nyomáspróba.
1. Automatikus, beépített gázzaloltó rendszerek tervezése, engedélyeztetése, telepítése, javítása, karbantartása, rendszeres ellenőrzése (napi, heti, havi, negyedéves, féléves, éves 3 éves, 5 éves, 10 éves, rendkívüli)2. Automatikus, beépített széndioxid rendszerek tervezése, engedélyeztetése, telepítése, javítása, karbantartása, rendszeres ellenőrzése (napi, heti, havi, negyedéves, féléves, éves 3 éves, 5 éves, 10 éves, rendkívüli)3. Automatikus beépített vízzel, vízköddel oltó (sprinkler) rendszerek tervezése, engedélyeztetése, telepítése, javítása, karbantartása, rendszeres ellenőrzése (napi, heti, havi, negyedéves, féléves, éves 3 éves, 5 éves, 10 éves, rendkívüli)4. Automatikus beépített habbaloltó rendszerek tervezése, engedélyeztetése, telepítése, javítása, karbantartása, rendszeres ellenőrzése (napi, heti, havi, negyedéves, féléves, éves 3 éves, 5 éves, 10 éves, rendkívüli)A beépített gázzaloltó rendszereket OTSZ létesítésre vonatkozó előírásokat csak az új berendezésekre és a meglévők lényeges átalakításakor vagy bővítésekor alkalmazzuk. A tervezés és kivitelezés során csak jóváhagyott, rendszer elemek és oltóanyagok tervezését, beépítését, méretezési eljárását, szoftvert alkalmazunk. A tervezőink érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal és a szakterületnek megfelelő építészeti-műszaki tervezői jogosultsággal rendelkeznek. A berendezésekről magyar nyelvű minden részterületre kiterjedő kivitelezési dokumentációt készítünk, amely alkalmas a kivitelezők, szerelők számára a megvalósításhoz szükséges minden közvetlen információ, utasítást tartalmaz. A méretezéshez a berendezésre vonatkozó műszaki specifikációban meghatározott eljárásokat alkalmazunk. A kivitelezésért felelős műszaki vezető a tervezővel azonos érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik. Az elkészült berendezésről a kivitelezőnk az átadáskor dokumentumokkal igazolja, a beépített szerkezeti elemek, csővezetékek minőségét, a berendezés csővezetékeinek tisztítását, átmosását, és az egyéb szükséges üzembe helyezés előtti vizsgálatok megtörténtét, az elvégzett üzemi próbákat, helyszíni nyomáspróbát, a kezelő személyzet oktatását. Amennyiben a kivitelezés során az engedélyezési tervektől el kellett térni, minden esetben megvalósulási tervet készítünk. A tervek minden esetben megfelelnek a vonatkozó tűzvédelmi és hatósági előírásoknak.

Az üzembe helyezés során mindig meggyőződünk arról, hogy a telepítést kielégítő módon végezték, a felhasznált eljárások, anyagok és részegységek megfelelnek a jogszabályokban és az engedélyezett/elfogadott dokumentációban foglalt követelményeknek, továbbá, hogy a megvalósulási dokumentáció szöveges és rajzos elemei, valamint az átadásra kezelési utasítások a telepített rendszerre igazak. Az üzembe helyezési eljáráson a tervező, a kivitelező, az üzemeltető megbízottja, és ha a berendezés használatba vétele engedélyhez kötött az I. fokú tűzvédelmi hatóság képviselője vesz részt. Az üzembe helyezés tényét az üzemeltetési naplóban rögzítjük, illetve külön használatbavételi jegyzőkönyvet készítünk.

A telepített beépített tűzvédelmi rendszerek hatékonyságának időszakos vizsgálata, és a rendszerek megfelelő karbantartása elengedhetetlen feltétele a megbízható és hatékony működésnek. A kötelező felülvizsgálatok és karbantartások zökkenőmentes lebonyolítása érdekében feladat és ütemtervet készítünk, melynek segítségével minden munkatárs megismeri a rábízott feladatokat, azok végrehajtásának feltételeit, az elvégzendő feladatok mélységét. Ezzel elérjük, hogy az adott tűzvédelmi berendezés a lehető legkevesebb ideig kerüljön hatástalanításra.

A felülvizsgálat és karbantartás lebonyolítása során az alábbi jogszabályok, előírások figyelembevételét tervezzük: OTSZ, MSZ-EN, NFPA előírások, biztosítói elvárások, gyártói telepítői utasítások. Amennyiben az egyes előírások között ellentmondás van, a szigorúbbat vesszük figyelembe.

A felülvizsgálat és karbantartás során biztosítjuk a személyi feltételeket. Csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező dolgozónk végzi a munkálatokat. A felülvizsgálatokat és karbantartásokat végző dolgozóink munkaköri leírással rendelkeznek. A vizsgálatok ideje alatt biztosítjuk a tűzjelző központ, valamint a tüzivíz szivattyú gépház felügyeletét, kezelését. A megfelelő kommunikáció biztosítása érdekében modern, a kor követelményeit kielégítő hírközlő berendezésekkel rendelkezünk. Folyamatosan kapcsolatot tartunk a vizsgálat ideje alatt a létesítmény területén működő létesítményi tűzoltósággal és a portaszolgálattal. A munkavégzés ideje alatt az esetlegesen bekövetkező téves jelzéseket riasztásokat folyamatosan kezeljük. A napi munkák megkezdésekor, valamint annak befejezését követően értesítjük az érdekelt társszervezetek, üzemrészeket, létesítményi tűzoltóságot és a portaszolgálatot. A felülvizsgálat és a karbantartás tapasztalatait minden jegyzőkönyvben rögzítjük.

A felülvizsgálat és karbantartás lebonyolítása során biztosítjuk a tárgyi feltételeket is. Minden munkát végző személy részére megfelelő munka- és védőruházatot, illetve védőfelszerelést biztosítunk. Megfelelő hírközlő berendezés áll a munkatársaink rendelkezésére. Gázzaloltó berendezések indítójelének vizsgálatához, oltásvezérlő központok vizsgálatához megfelelő gyári mérőberendezéssel, illetve az érzékelők bebillentéséhez megfelelő spray illetve mágnessel rendelkezünk. A blader tankok habképző anyagának szintméréséhez megfelelő berendezéssel, a tesztágak működtetéséhez megfelelő csatlakozókkal illetve tömlőkkel rendelkezünk. A szivattyúk teljesítményének méréséhez megfelelő pontosságú manométerek, fordulatszámmérők, akkumulátor tesztek, savmérők, kombinált elektromos kézi műszerek is rendelkezésünkre állnak. A vizsgálatok során minden esetben arra törekszünk, hogy a tűzoltó rendszert a legrövidebb időn belül újra élesítsük.)


5. Teljes körű építéstechnikai tűzvédelem (passzív)Az építmények építészeti-műszaki tervezése során a tűzvédelmi műszaki kialakítást tűzvédelmi műleírásba, dokumentációba foglaljuk. Minden terv része a tűzvédelmi műleírás, dokumentáció. A dokumentációkat megfelelő szakértelemmel rendelkező személyek készítik, ezért ahol a tűzvédelmi szakhatóság igénybevétele szükséges az építési engedélyezési eljárás során ott a felelős tervező a tűzvédelmi szakértővel

- építmények tűzvédelme
- építész,
- elektromos
- gépész

közösen készíti el a tűzvédelmi műleírást. A megfelelő szakértelmet a szakértővé válás garantálja. A tűzvédelmi szakértő az általa készített dokumentáció tartalmával szemben szakmai felelősséggel tartozik. Az általános alapelvek figyelembevételével történő tűzvédelmi tervezés a jogszabályban foglalt konkrét követelményektől adott esetben pozitív irányba eltérhet, és az alkalmazott műszaki megoldások s szakmai felelősség kérdésébe tartozik. Ahol a jogszabály taxatív követelményt nem támaszt ott az általános alapelveknek megfelelő egyedi műszaki megoldásokat tervezünk, illetve kivitelezünk. A teljesség igénye nélkül a tervezés során maximálisan figyelembe vesszük

- az építőanyagok tűzvédelmi osztályait,
- a tűzállósági fokozatokat,
- az épületszerkezetek tűzvédelmi követelményeit,
- a tűzszakaszok, tűzgátló elválasztások követelményeit,
- a rendeltetéstől függő egyéb előírásokat,
- a tűzoltási felvonulási területek és utakat,
- a tűzoltáshoz szükséges oltóanyag biztosítását
- a tűztávolságokat,
- a kiürítés lehetőségeit,
- a tűzterhelés követelményeit
- a hő- és füstelleni védelem lehetőségeit
- a hasadó-nyíló felületeket stb.

A rendeltetésszerű és biztonságos használattal összefüggésben a felsoroltakon kívül több, a tűzvédelmet szolgáló berendezés, készülék, vezérlési rendszer működőképességéről, a védelem összhangjáról az építési folyamat befejezésekor próbával győződünk meg. Ezt azért szükséges hangsúlyozni, mivel az eredményes próbák megalapozzák az üzemeltető, a használó biztonságérzetét, másrészt arról nyújt képet, hogy a tűzbiztonsági koncepció helytállóan ítélte meg a rendeltetéssel, a tevékenységi körrel összefüggő veszélyhelyzetet és az erre kialakított védelem megfelelő, működőképes.

6. A gazdálkodó szervezetek teljes körű tűzmegelőzési szolgáltatása, felelősségvállalással

- A használatbavételi engedély birtokában kereskedelmi tevékenység esetén a működési engedély beszerzése,
- A használatbavételi engedély birtokában ipari és szolgáltató tevékenység esetén a telepengedély beszerzése,
- Gondoskodás a jogszabályokban, szabványokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról
- Gondoskodás a tevékenységi körrel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételéről
- A tűzjelzés lehetőségének biztosítása
- A tűz oltásában és a mentési munkálatokban közreműködés, járművel, eszközzel, felszereléssel, anyagokkal, amennyiben a tűzoltás vezetője igényli
- A létesítmény közvetlen tűzvédelmét szolgáló tűzvédelmi készüléket, berendezést, technikai eszközt üzemképes állapotban tartása
- A létesítmény közvetlen tűzvédelmét szolgáló oltóvíz és egyéb oltóanyag biztosításáról való gondoskodás
- Változások bejelentése, amelyek a létesítményben a tűzoltást befolyásolják (út, közművezeték elzárása, egyéb meghibásodás)
- A tűzoltóság részére a helyszíni gyakorlatok megtartásának lehetővé tétele és az abban való közreműködés
- Tűzvédelmi szabályzat készítése

Ideiglenes szabályzat készítése – tartós próbaüzem esetén – legfeljebb 6 hónapos időtartamra
- A létesítmény, építmény, helyiség igénybe vevői, munkavállalói részére a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak megismertetése és megtartatása
- A létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolásának elkészítése

Tűzriadó terv készítése
- A tűzriadó tervben foglaltak gyakoroltatása, a végrehajtás eredményének írásban történő rögzítése
- „A”-„C” tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményben szervezettel, személlyel, illetve szolgáltatás igénybevételével a tűzvédelem biztosítása
- A tűzvédelmi helyzetre kiható tevékenység bejelentése, amely a tűzveszélyességi osztályba sorolás megváltozatását szükségessé teszi
- Minden új tűz- vagy robbanásveszéllyel járó készülék, gép, berendezés, technológia, anyag bevezetése, alkalmazása előtt a szükséges vizsgálatok elvégeztetése
- A munkavállalók illetőleg a munkavégzésben résztvevő családtagok tűzvédelmi oktatása
- A munkavállalók illetőleg a munkavégzésben résztvevő családtagok rendszeres tűzvédelmi továbbképzése
- Meghatározott foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatása
- Tűzvédelmi szakvizsgáztatás a szakvizsgáról jegyzőkönyv és nyilvántartás készítése, a dokumentumok megőrzése
- A létesítményi tűzoltóság létrehozása és fenntartása
- A létesítmény tűzoltási tervének elkészítése
- A létesítményi tűzoltóság erő és eszközállományának fenntartása
- A létesítményi tűzoltók egészségügyi alkalmassági felülvizsgálatáról és annak költségfedezetéről való gondoskodás
- Létesítményi tűzoltóság fenntartásával, fejlesztésével, működésével összefüggő pénzügyi feltételek biztosítása
- A létesítmény területén működő beépített tűzjelző és/vagy oltóberendezés átalakításának, bővítésének engedélyeztetése
- A működő tűzjelző berendezés meghibásodásának, üzemen kívül helyezésének bejelentése a hivatásos tűzoltóságnak
- A sprinkler berendezés előrelátható üzemen kívül helyezésének és ismételt üzembe helyezésének bejelentése, a tűzvédelmi hatóságnak
- A sprinkler berendezés előre nem látható üzemen kívül helyezésének bejelentése az I. fokú tűzvédelmi hatóságnak
- A CO2oltóberendezés előrelátható üzemen kívül helyezésének bejelentése az I. fokú tűzvédelmi hatóságnak
- A CO2 oltóberendezés előre nem látható kikapcsolásának bejelentése az I. fokú tűzvédelmi hatóságnak
- A létesítmény használatára vonatkozó OTSZ -ben rögzített előírásoktól való eltérési engedély beszerzése
- A tevékenységi kör módosulása miatt a létesítmény építményeinek, helyiségeinek átalakítása, bővítése, rendeltetési mód megváltoztatása miatt az építési engedély beszerzése
- A létesítmény közvetlen tűzvédelmét szolgáló tűzvédelmi készülék berendezés, technikai eszköz időszakos ellenőrzésükről való gondoskodás
- Az MSZ 1040 szerinti hordozható tűzoltó készülék karbantartása (CO2kivételével)
- MSZ EN 3 szerinti hordozható tűzoltó készülék ellenőrzése, készenlétben tartói vizsgálata
- MSZ EN 3 szerinti hordozható tűzoltó készülék ellenőrzése, alap karbantartása
- MSZ EN 3 szerinti hordozható tűzoltó készülék, közép ellenőrzése, javítása
- MSZ EN 3 szerinti hordozható tűzoltó készülék, teljes körű ellenőrzése, javítása
- Tűzoltó készülékek MSZ EN szerint gyártott palackjának nyomáspróbája
- Tűzoltó vízforrás (földalatti, föld feletti, fali tűzcsap száraz tűzi víz-vezeték víztároló) és szerelvényei, tartozékai ellenőrzése, karbantartása
- Tűzoltó vízforrás: víztároló medence, tartály felülvizsgálata
- A száraz tűzi víz-vezeték szerelvényeinek nyomáspróbája
- Tűzoltó nyomótömlő nyomáspróbája
- Villamos berendezések felülvizsgálata a tűzveszélyességi osztálytól függően
- Villámvédelmi berendezések felülvizsgálata a tűzveszélyességi osztálytól függően
- Beépített automatikus tűzjelző berendezés ellenőrzése, felülvizsgálata és karbantartása a berendezés működésének ellenőrzése,
- Beépített gázzal oltó rendszer ellenőrzése, felülvizsgálata és karbantartása, a berendezés működésének ellenőrzése,
- Széndioxiddal oltó rendszer ellenőrzése, felülvizsgálata és karbantartása, a berendezés működésének ellenőrzése,
- Automatikus működésű vízalapú rendszer ellenőrzése, felülvizsgálata és karbantartása, a berendezés működésének ellenőrzése,
- Hő-és füstelvezető, valamint a légutánpótlást biztosító berendezések ellenőrzése karbantartása
- Éghető folyadék tárolására szolgáló fekvőhengeres tartály tömörségi illetve belső szerkezeti vizsgálata
- Gázfogyasztó készülékek, berendezések rendszeres karbantartása, javítása
- Egyedi gyűjtő, központi kémények műszaki felülvizsgálata
- Egyedi és gyűjtő kémények ellenőrzése, tisztítása a szilárd-, olaj-, és gáztüzelő berendezéstől függően
- Tűzoltó takarók vizsgálata
- A tűzvédelmi hatósági ellenőrzés lehetőségének biztosítása
- A tűzvédelmi hatósági ellenőrzés eredményes ellátása érdekében a szükséges helyiségbe történő belépés, irat megtekintés, tárgy megvizsgálás, munkafolyamat megfigyelés biztosítása, felvilágosítás adása,
- Rendeltetéstől eltérő alkalomszerű rendezvény előzetes tájékoztatási kötelezettsége
- A tarlóégetés megkezdése előtt írásos bejelentés az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak
- A mezőgazdasági erő- és munkagépek, járművek megfelelőségi szemléjének írásos bejelentése az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak

7. Teljes körű tűzvédelmi szolgáltatás

8. Tüzivíz hálózatok felülvizsgálata
Tűzriadó és/vagy havária tervek készítése, az elkészített tervek évenkénti gyakoroltatása, a gyakorlatok eredménynek jegyzőkönyvben rögzítése9. Tűzvédelmi oktatások (elméleti, gyakorlati), tűzoltási bemutatók szervezése lebonyolítása, nyilvántartások vezetése- Tűzvédelmi szabályzat készítése
- Tűzveszélyes tevékenység végzésénél felügyeleti szolgálat biztosítása
- Tűzvédelmi használati szabályok betartásának rendszer ellenőrzése, a fontossági sorrend figyelembevételével javaslat a hiányosságok megszüntetésére
- Tűzoltó készülékek, tűzcsapok (földalatti, földfeletti, fali tűzcsapok), tömlők, sugárcsövek, víztárolók jogszabályban meghatározott időközönkénti ellenőrzése- Vízhozammérések végzése- Vészlétrák, vészhágcsók és kilépők rendszeres ellenőrzése- Tűzmegelőzési számítások
-- Tűzveszélyességi osztálybasorolás
-- Tűzterhelés számítás
-- Kiürítés számítás
-- Hő- és füstelvető számítás
-- Hasadó-nyíló felületszámítás
-- Oltóvízigény számítás
- Tűzoltási számítások
-- Erő-eszközszükséglet számítás
-- Vízzel oltás
-- Felületi habbal oltás
-- Helyiség légterének habbal való feltöltés
-- Porral oltás
-- Tűzveszélyes folyadéktároló tartály tűzoltása
- Kockázat értékelés
-- Általános kockázat értékelés
-- Kockázati kritériumok meghatározása
-- Kockázat kezelés- Tűzvédelmi oktatás, szakvizsgáztatás

10. Tűzoltó készülék ellenőrzés, karbantartás